Square root
VBT
Calculator
magnet

Yen H

24 tháng 12 2019 02:44

câu hỏi

Nêu cấu tạo miền hút và chức năng từng bộ phận ăn


0

1


Nguyễn T

18 tháng 1 2020 07:46

Có 4 miền: -Miền trưởng thành:Dẫn truyền -Miền hút:hấp thụ nước và muối khoáng -Miền sinh trưởng:làm cho rễ dài ra -Miền chóp rễ:che chở cho đầu rễ

Lê N

18 tháng 1 2020 08:02

bạn ơi cấu tạo của miền hút mà bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao có lục lạp?

8

Lihat jawaban (1)