Square root
VBT
Calculator
magnet

Yen H

24 tháng 12 2019 02:40

câu hỏi

Nêu cấu tạo của tế bào thực vật


0

1


Phạm T

27 tháng 12 2019 05:31

Vách tế bào : làm cho tế bào có hình dạng nhất định Màng sinh chất : bao bọc ngoài chất tế bào Chất tế bào: chứa các bào quan,nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào Không bào:chứa dịch tế bào

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cây hai lá mầm và cây một lá mầm hãy nêu ví dụ

3

Lihat jawaban (2)