Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang P

07 tháng 5 2021 14:08

câu hỏi

Nếu đc quyền ước 3 điều ước toàn thế giới em sẽ ước điều gì ? em sẽ hành động như thế nào để góp phần thực hiện ước mơ đó ?


31

9


Trang P

07 tháng 5 2021 14:15

Giúp mik vs mình cảm ơn nhiều

Mun M

20 tháng 5 2021 18:23

+ em sẽ ước cho thế giới này đc hòa bình và không có chiến tranh + em sẽ ước dịch bệnh covid19 sẽ biến mất các nước sẽ tìm ra đc vắc xin ngăn ngừa corona

Mun M

20 tháng 5 2021 18:25

em ước cho thế giới này luôn trong xanh lơ có các hiện tượng ô nhiễm môi trường,ô nhiễm không khí,ô nhiễm nguồn nước,...

Xuân Q

04 tháng 7 2021 13:29

tôi ước thêm 1000 điều ước

Mun M

20 tháng 5 2021 18:28

em sẽ cố gắng học thật giỏi giúp mọi người xung quanh biết và góp phần làm cho thế giới ngày một tốt hơn

Mun M

20 tháng 5 2021 18:29

ông bà ta có câu

Mun M

20 tháng 5 2021 18:29

một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Antam A

27 tháng 9 2021 02:52

càng đoc càng thây tào lao

Trần A

28 tháng 9 2021 11:18

3 cây chụm lại thì thành 3 cây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy kể 1 mẫu chuyện về giúp đỡ bạn nghèo vượt khó

0

Lihat jawaban (2)