Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy T

07 tháng 4 2020 08:34

câu hỏi

nêu công thức tính độ biến dạng của lo xo


0

1


Lê M

10 tháng 4 2020 12:50

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Ct tính độ biến dạng lò xo là F = k.deltaL với k là độ cứng lò xo, delta L là độ biến dạng của lò xo.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận