Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa H

21 tháng 2 2020 14:24

câu hỏi

nếu có người lạ vào nhà


0

1


Trần M

22 tháng 2 2020 06:52

nếu có người lạ vào nhà , trước đóng khóa cửa phòng lại , mở đt ra gọi cảnh sát hoặc người thân trong gia đình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thế nào là cấp cứu

2

Lihat jawaban (1)