Square root
VBT
Calculator
magnet

Vanle V

07 tháng 5 2020 12:32

câu hỏi

Nếu có người lớn tới nhà mình thì phải làm gì


1

3


Ne N

07 tháng 5 2020 14:21

Nếu là người lạ thì đóng cửa ko cho vào

Ne N

07 tháng 5 2020 14:21

Còn người quen thì chào và mời họ uống nước

Amy A

07 tháng 5 2020 14:24

chịu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con gì lúc bé thì có 4 chân, lúc lớn lên thì có 2 chân ,lúc già đi thì có 3 chân

100

Lihat jawaban (121)