Square root
VBT
Calculator
magnet

Tam N

09 tháng 12 2019 11:49

câu hỏi

Nêu đặc điểm của môi trường của Châu Phi


0

1


Nguyễn K

15 tháng 12 2019 05:50

Châu phi có khí hậu nóng-khô bậc nhất thế giới

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Châu Phi được gọi là lục địa "Đen". Đói nghèo, bệnh tật, kinh tế kém phát triễn,... Để tạo sự phát triễn bình đẳng của con người trên thế giới, Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hỗ trợ châu Phi. Vậy Việt Nam đã có những đóng góp gì cho lục đại này?

0

Lihat jawaban (1)