Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

04 tháng 7 2020 10:57

câu hỏi

nếu có hai nguồn kết hợp , cùng pha,cùng tần số , cùng biên độ a tại vị trí trung điểm của hai nguồn sóng có biên độ : ; nếu hai nguồn trên cùng tần số cùng biên độ , ngược pha thì tại trung điểm thì hai nguồn sóng có biên độ :


2

1


OG_ H

28 tháng 7 2020 10:23

cái gì ???

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong dao động điều hòa, vật đạt vận tốc cực tiểu ở trạng thái dao động như thế nào

2

Lihat jawaban (1)

Cho phương trình của dao động điều hòa x= -5cos(4pit) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

4

Được xác nhận