Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenngocyennhi N

06 tháng 12 2019 14:07

câu hỏi

Nêu cách vẽ tam giác có góc A=80 độ, AB=AC=2cm


0

1


Nguyễn Đ

07 tháng 12 2019 04:05

Bài giải -Vẽ AB = 2cm -Vẽ góc xAB = 80° -Vẽ AC = 2cm (C thuộc Ax) - Nối BC

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5³ : 5³ + ( -279 ) – ( 18 : 6 )³

9

Lihat jawaban (1)