Square root
VBT
Calculator
magnet

Băng B

16 tháng 12 2019 13:04

câu hỏi

nêu biểu hiện của đoàn kết, tương trợ


4

5


Windy H

16 tháng 12 2019 13:12

- Giúp đỡ bạn khi bạn bị ốm -không sống ích kỷ - giúp đỡ bạn bè trong học tập - thân ái với bạn bè, hàng xóm láng giềng - không sống chia rẽ

Băng B

21 tháng 12 2019 08:37

mơn bạn nha

Đào H

17 tháng 12 2019 13:11

* trong học tập: -đôi bạn cùng tiến -cùng nhau trao đổi bài tập khó -ko gây xích mích, chia bè phái -ko bao che cho khuyết điểm của bạn *trong xã hội -giúp đỡ đồng bào lũ lụt -nhân dân cùng nhau chống giặc ngoại xâm

Phuong P

21 tháng 12 2019 01:24

Trong học tập : Giúp bạn hc yếu hơn mk , xây dựng tập thể hòa thuận Trong lao động : Tham gia mọi công vc do gia đình và nhà trường tổ chức Trong cuộc sống : Điều kiện giúp đỡ chống giặc ngoại xâm , quyên góp giúp đỡ người khó khăn

NAMLAY N

21 tháng 12 2019 05:55

Giong het may cau tren

Hạnh H

09 tháng 11 2020 12:45

Nhân dân ta đoàn kết chống giặc Pháp , Mỹ xâm lược . Học sinh giỏi , khá giúp những bạn yếu hơn mình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu đc quyền ước 3 điều ước toàn thế giới em sẽ ước điều gì ? em sẽ hành động như thế nào để góp phần thực hiện ước mơ đó ?

31

Lihat jawaban (9)