Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

12 tháng 4 2020 09:29

câu hỏi

Nếu ba hoặc mẹ đi làm về bạn nên làm gì??? 😏😏😏


3

5


Hà T

12 tháng 4 2020 10:30

ở nhà phụ giúp cha mẹ làm việc nhà khi cha mẹ đi làm đóng khóa cửa lại không cho người lạ vào nhà mà khi có chuyện gì thì la lên

Nguyễn T

16 tháng 4 2020 04:29

Tại sao bạn lại giết ba mẹ. Như thế là bất hiếu

Alice A

16 tháng 4 2020 05:02

Đúng r đó

Tuyet L

16 tháng 4 2020 13:27

😡😡😡

Tuyet L

16 tháng 4 2020 13:27

ác như quỷ

Phạm N

12 tháng 4 2020 13:58

chào ba, mẹ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

học gạo có nghĩa là học gì

4

Lihat jawaban (1)