Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn Q

19 tháng 12 2019 06:24

câu hỏi

nếu bạn thấy một cụ già bị vấp ngã giữa đường bạn sẽ làm gì?🤗


0

2


Khang T

22 tháng 12 2019 01:03

1.Mình sẽ nói với chú công an nếu có chú. 2. Mình sẽ đi qua đường để giúp cụ qua nếu đó là đèn đỏ. 3.Mình sẽ thấy rằng những chiếc xe không đi nếu là người đạo đức và đi qua dẫn cụ qua đường. 4. Mình sẽ giơ tay báo hiệu rằng dừng lại rồi mình sẽ tới chỗ cụ và dẫn cụ qua đường.

Suga B

05 tháng 1 2020 03:32

đỡ cụ và giúp cụ qua đường

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoc lam gi

0

Lihat jawaban (1)