Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

03 tháng 4 2020 03:21

câu hỏi

Nếu bạn thấy một bà già đang cố qua đường bạn sẽ làm gì


0

2


Nguyễn A

03 tháng 4 2020 10:49

Giắt bà qua

Nguyễn H

03 tháng 4 2020 13:28

Giúp bà qua đường.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hello

0

Lihat jawaban (6)