Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê Q

14 tháng 4 2020 01:53

câu hỏi

nếu bạn em ngã thì phải làm gì


6

10


QUÍ B

14 tháng 4 2020 08:02

Đỡ bạn

Tu T

14 tháng 4 2020 08:24

do bạn

Phong_exe P

14 tháng 4 2020 12:05

đỡ bạn

Nguyen N

14 tháng 4 2020 12:34

dem ban vào 🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥

Bỗn_Cô_Nương B

21 tháng 4 2020 03:48

Thì kệ nói

Phan Đ

15 tháng 4 2020 09:14

Đỡ bạn và nếu như chảy máy thì ấn mạnh vào chỗ đau để cầm máu và nhờ ngươi gọi cô/thầy giáo để có sự trợ giúp đúng ko ạ

Lê N

18 tháng 4 2020 05:40

đỡ em

N. Thị

20 tháng 4 2020 02:03

đỡ bạn dậy và tìm sự giúp đỡ của người lớn ngay ạ.

Trần B

21 tháng 4 2020 01:51

???

Phongdaynetr P

03 tháng 9 2020 01:34

giúp đỡ bạn đứng dậy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

con đang chơi em đến bảo chị, chị ơi cho em chơi tí nhé.. chị nghe thấy vậy hết cát rồi lém cát lên người em.

30

Lihat jawaban (12)