Square root
VBT
Calculator
magnet

Đan U

31 tháng 10 2022 13:48

câu hỏi

Nếu a chia hết cho 6 và b chia hết cho 4 thì a+b chia hết cho số nào: A. 6 B. A C. 2 D.12

Nếu a chia hết cho 6 và b chia hết cho 4 thì a+b chia hết cho số nào: 

A. 6 

B. A 

C. 2 

D.12


2

1


Việt L

31 tháng 10 2022 15:23

<p>D.12</p><p>&nbsp;</p>

D.12

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận