Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

19 tháng 12 2022 04:14

câu hỏi

nêu 4 ví dụ về sự sáng tạo trong lao động, trong học tập

nêu 4 ví dụ về sự sáng tạo trong lao động, trong học tập


6

1


Ly L

19 tháng 12 2022 13:12

<p>_Tự giác học tập, làm bài tập</p><p>_Thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường</p><p>_Có kế hoạch rèn luyện bản thân</p><p>_Có suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động</p>

_Tự giác học tập, làm bài tập

_Thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường

_Có kế hoạch rèn luyện bản thân

_Có suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong quá trình đo độ dài trường hợp đầu của vật không nằm trùng với bất kì và chia nào của nước thì ta được kết quả như thế nào

3

Lihat jawaban (1)

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận