Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi Đ

09 tháng 12 2019 15:25

câu hỏi

nếu 1ban nữ đánh son trong lớp em sẽ khuyên bạn ntn?


0

1


Hóa P

12 tháng 12 2019 12:44

em sẽ: nói với bạn là không nên làm như vậy. nếu mà tô son thì sẽ bị giám thị bắt và hạ hành kiểm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong h học TA Hùng phát hiện trên bảng có 2 từ thầy dịch sai,Huy đibhj nhắc thầy nhưng bạn sợ làm như vậy là vô lễ và thầy sẽ giận.Nếu em là Huy thì em sẽ xử sự thế nào?

2

Lihat jawaban (2)