Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

22 tháng 12 2022 14:34

câu hỏi

nông sản đc bảo quản bằng phương pháp bảo quản khô quá lâu có ảnh hưởng đén chất lượng nông sản hay không? vì sao?


5

2


Bình T

22 tháng 12 2022 15:04

<h2>Nông sản đc bảo quản bằng phương pháp bảo quản khô quá lâu có ảnh hưởng đén chất lượng nông sản hay không?</h2><p><strong>Bảo quản khô</strong></p><p>Đây là biện pháp bảo quản nông sản truyền thống ứng dụng hệ thống thông gió, nhiệt độ của luồng gió để giữ nông sản không bị thối rữa. Việc điều chỉnh độ ẩm của luồng khí sao cho hiệu quả là cực kỳ quan trọng đối với cách bảo quản này.</p><h1><strong><u>Có&nbsp;</u></strong></h1><h2><strong>Vì sao?</strong></h2><p>Còn tùy theo độ ẩm trong không khí vượt mức cho phép, nông sản dễ bị các loại sâu mọt, vi khuẩn tiến công, nhất là đối với các mặt hàng lương thực như gạo, nếp, đậu, lúa mì… Bằng giải pháp giảm độ ẩm không khí ở kho bảo quản nông sản, bạn có khả năng hạn chế được hiện tượng nông sản bị sâu bệnh hoặc nổi mốc.</p><p>Thông thưởng đối với các loại hạt, độ ẩm không khí tốt nhất là nên giảm 84 – 87% so với điều kiện tự nhiên. Đối với trái cây và các loại nông sản khác, độ ẩm trong không khí có thể cao hơn.</p>

Nông sản đc bảo quản bằng phương pháp bảo quản khô quá lâu có ảnh hưởng đén chất lượng nông sản hay không?

Bảo quản khô

Đây là biện pháp bảo quản nông sản truyền thống ứng dụng hệ thống thông gió, nhiệt độ của luồng gió để giữ nông sản không bị thối rữa. Việc điều chỉnh độ ẩm của luồng khí sao cho hiệu quả là cực kỳ quan trọng đối với cách bảo quản này.

Có 

Vì sao?

Còn tùy theo độ ẩm trong không khí vượt mức cho phép, nông sản dễ bị các loại sâu mọt, vi khuẩn tiến công, nhất là đối với các mặt hàng lương thực như gạo, nếp, đậu, lúa mì… Bằng giải pháp giảm độ ẩm không khí ở kho bảo quản nông sản, bạn có khả năng hạn chế được hiện tượng nông sản bị sâu bệnh hoặc nổi mốc.

Thông thưởng đối với các loại hạt, độ ẩm không khí tốt nhất là nên giảm 84 – 87% so với điều kiện tự nhiên. Đối với trái cây và các loại nông sản khác, độ ẩm trong không khí có thể cao hơn.

Dương V

24 tháng 12 2022 13:04

<p>Nông sản đc bảo quản bằng phương pháp bảo quản khô quá lâu có ảnh hưởng đén chất lượng nông sản hay không?</p><p>Bảo quản khô</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là biện pháp bảo quản nông sản truyền thống ứng dụng hệ thống thông gió, nhiệt độ của luồng gió để giữ nông sản không bị thối rữa. Việc điều chỉnh độ ẩm của luồng khí sao cho hiệu quả là cực kỳ quan trọng đối với cách bảo quản này.</p><p>&nbsp;</p><p>Có</p><p>Vì sao?</p><p>Còn tùy theo độ ẩm trong không khí vượt mức cho phép, nông sản dễ bị các loại sâu mọt, vi khuẩn tiến công, nhất là đối với các mặt hàng lương thực như gạo, nếp, đậu, lúa mì… Bằng giải pháp giảm độ ẩm không khí ở kho bảo quản nông sản, bạn có khả năng hạn chế được hiện tượng nông sản bị sâu bệnh hoặc nổi mốc.</p><p>&nbsp;</p><p>Thông thưởng đối với các loại hạt, độ ẩm không khí tốt nhất là nên giảm 84 – 87% so với điều kiện tự nhiên. Đối với trái cây và các loại nông sản khác, độ ẩm trong không khí có thể cao hơn.</p>

Nông sản đc bảo quản bằng phương pháp bảo quản khô quá lâu có ảnh hưởng đén chất lượng nông sản hay không?

Bảo quản khô

 

Đây là biện pháp bảo quản nông sản truyền thống ứng dụng hệ thống thông gió, nhiệt độ của luồng gió để giữ nông sản không bị thối rữa. Việc điều chỉnh độ ẩm của luồng khí sao cho hiệu quả là cực kỳ quan trọng đối với cách bảo quản này.

 

Vì sao?

Còn tùy theo độ ẩm trong không khí vượt mức cho phép, nông sản dễ bị các loại sâu mọt, vi khuẩn tiến công, nhất là đối với các mặt hàng lương thực như gạo, nếp, đậu, lúa mì… Bằng giải pháp giảm độ ẩm không khí ở kho bảo quản nông sản, bạn có khả năng hạn chế được hiện tượng nông sản bị sâu bệnh hoặc nổi mốc.

 

Thông thưởng đối với các loại hạt, độ ẩm không khí tốt nhất là nên giảm 84 – 87% so với điều kiện tự nhiên. Đối với trái cây và các loại nông sản khác, độ ẩm trong không khí có thể cao hơn.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Em hãy tìm khối lượng của: 1 mol phân tử NaCl và 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

1

Được xác nhận

Biết 3,36 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch Ca(OH)2 sản phẩm là CaCO3 và H2O. a. Viết phương trình hóa học b. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng c. Tính khối lượng chất kết tủa thu được

4

Lihat jawaban (1)