Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu C

14 tháng 12 2022 13:13

câu hỏi

Nền nhà của Bác Hai có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 16m và 6m a)Em hãy tính diện tích của nền nhà đó b)Bác Hai dự định lát nền bằng những viên gạch hình vuông có diện tích 0,4 mét vuông.Hỏi cần dùng bao nhiêu viên gạch để có thể lát kín nền nhà?

Nền nhà của Bác Hai có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 16m và 6m

a)Em hãy tính diện tích của nền nhà đó 

b)Bác Hai dự định lát nền bằng những viên gạch hình vuông có diện tích 0,4 mét vuông.Hỏi cần dùng bao nhiêu viên gạch để có thể lát kín nền nhà?


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

14 tháng 12 2022 13:55

Được xác nhận

<p>Xin chào em Chu C,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>a/ Diện tích của nên nhà đó là: 16 x 6 = 96 m<sup>2</sup></p><p>b/ Cần dùng số viên gạch để có thể lát kín nền nhà là:</p><p>96 : 0,4 = 240 viên</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Chu C, 
Bài giải chi tiết:
a/ Diện tích của nên nhà đó là: 16 x 6 = 96 m2

b/ Cần dùng số viên gạch để có thể lát kín nền nhà là:

96 : 0,4 = 240 viên


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6