Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn X

06 tháng 11 2020 09:07

câu hỏi

Nên ôn môn gì trước khi thi


8

1


ZzZ_Rising Z

06 tháng 11 2020 23:35

Theo mình nghĩ thì môn nào bạn sắp thi nhất thì bạn nên ôn môn đó ^_^!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận