Square root
VBT
Calculator
magnet

Tinh N

05 tháng 1 2020 11:43

câu hỏi

nên 1459 là tổng thì số lớn lớn hơn số bé là:112


0

1


Nguyễn T

09 tháng 1 2020 09:45

Cảm ơn con đã gửi câu hỏi đến Kiến Guru! Câu hỏi của con chưa đủ dữ kiện nên cô chưa thể trả lời con.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65+a=65+ =. 65+a với a=10

9

Lihat jawaban (2)