Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền H

25 tháng 10 2020 04:39

câu hỏi

Năm nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 44 mẹ hơn con 28 tuổi tính tuổi hiện nay của Mỗi người


13

2


Nguyễn T

27 tháng 10 2020 11:03

MẸ CÓ SỐ TUỔI LÀ: ( 44+28)÷2 =36 (TUỔI) CON CÓ SỐ TUỔI LÀ: 44-36=8 (TUỔI) ĐÁP SỐ: MẸ: 36 TUỔI CON: 8 TUỔI.

Alok F

30 tháng 10 2020 12:58

OK

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

6/7×8/3

14

Lihat jawaban (4)