Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên N

24 tháng 1 2022 14:12

câu hỏi

Năm nay mẹ em 36 tuổi , em 7 tuổi hỏi em kém mẹ bao nhiêu tuổi?


7

2


Đặng T

24 tháng 1 2022 14:23

29 tuổi

Tô R

25 tháng 1 2022 01:17

29 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)