Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

30 tháng 3 2020 01:48

câu hỏi

Năm nay bố 33 tuổi, mẹ 30 tuổi. Tuổi của An bằng 1/9 tổng số tuổi của bố và mẹ. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi?


24

42


Trang N

31 tháng 3 2020 13:44

Chào cậu! Tổng tuổi của bố và mẹ An là: 33 + 30 = 63 (tuổi) Tuổi của An là: 63 : 9 = 7 (tuổi) Đáp số: 7 tuổi

Đào Q

31 tháng 3 2020 12:54

63÷9=7

Nguyen N

02 tháng 4 2020 03:11

33+30÷9=63÷9 =7

Lam T

31 tháng 3 2020 14:05

7 tuổi.

Duyên N

02 tháng 4 2020 02:50

7 tuổi

Nguyễn K

02 tháng 4 2020 03:39

7 tuổi

Nguyễn G

02 tháng 4 2020 07:31

7 tuổi

Uyên T

02 tháng 4 2020 11:02

7tuổi

KEM_CLEVER_GIRL K

03 tháng 4 2020 03:07

7 tuổi

Kiên K

03 tháng 4 2020 03:26

7

Bã C

03 tháng 4 2020 05:17

hả?????

Thuy K

03 tháng 4 2020 09:50

tổng số tuổi của bố và mẹ là. 33+30= 63. số tuổi của an là 63÷9=7 tuổi

Trần T

03 tháng 4 2020 11:23

7 tuổi

Minh H

03 tháng 4 2020 13:23

7tuoi

Thảo Đ

04 tháng 4 2020 01:52

9👌

Thảo Đ

04 tháng 4 2020 01:53

7tuoi👌

Nguyễn Ú

04 tháng 4 2020 04:26

7 tuổi

Trần T

04 tháng 4 2020 09:34

6

Thanh N

04 tháng 4 2020 14:11

7tuoi

Mai L

05 tháng 4 2020 03:37

7 tuổi

Lê T

06 tháng 4 2020 05:59

33 + 30 = 63 lấy 63 chia 9 = 7 tuổi

Tưởng V

09 tháng 4 2020 11:01

bằng 7

Nguyenthibaongan N

05 tháng 4 2020 09:44

An 7 tuổi

La Q

06 tháng 4 2020 01:03

Tổng tuổi của bố Mẹ An là 33+30=63(tuổi) Tuổi của An năm nay là 63:9=7(tuổi ) Đáp số : An 7 tuổi

Phan P

16 tháng 4 2020 10:45

An 7 tuổi nhé !

Pham H

18 tháng 4 2020 11:44

7 tuôi

Nguyễn T

06 tháng 5 2020 03:15

7

Duong T

25 tháng 5 2020 01:13

7

Nguyễn N

07 tháng 6 2020 07:24

7

Thành L

27 tháng 6 2020 09:21

7 tuổi hê

Nhan P

03 tháng 7 2020 11:35

7 tuổi

Nguyễn B

19 tháng 7 2020 12:56

7 tuổi

Cường C

18 tháng 8 2020 08:52

7

Gia K

09 tháng 9 2020 13:26

7 tuổi

Free F

30 tháng 10 2020 14:36

=7 tuổi nha

Thu H

21 tháng 11 2020 05:33

7 tuổi

Kim E

06 tháng 12 2020 10:37

7

Trần T

10 tháng 12 2020 13:36

=8

An A

25 tháng 12 2020 12:32

7 tuổi

Nguyễn P

27 tháng 1 2021 15:29

7 tuổi

Thư T

19 tháng 5 2021 13:53

7 tuổi

Su_BOSS_TEAM_MIA S

02 tháng 6 2021 13:23

Đầu tiên ta lấy tuổi bố cộng tuổi mẹ Bằng 63 .Tiếp theo ta lấy 63 chia 9 Và ta có đáp án bằng 7 Tuổi của An là 7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mở Con thỏ có hai cái tai và 4 cái chân hỏi 5 con thỏ có bao nhiêu cái tai bao nhiêu cái chân?

6

Lihat jawaban (3)