Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh N

31 tháng 7 2021 14:37

câu hỏi

năm nay bố 32 tuổi, tuổi bố gấp 4 làn tuổi con hỏi 4 năm tuổi bố gấp số lần tuổi con?


17

2


Khánh N

31 tháng 7 2021 14:37

mình rất cần nha

Autumn A

02 tháng 8 2021 03:18

bài giải tuổi con có số tuổi là : 32:4=8 tuổi bố sau 4 năm là : 32+4=36 tuổi con sau 4 năm là: 8+4=12 tuổi bố gấp số lần tuổi con là : 36÷12=3 lần đáp số : 3 lần

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trang17trang18

8

Lihat jawaban (1)