Square root
VBT
Calculator
magnet

Mun M

28 tháng 11 2019 22:52

câu hỏi

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh Vẫn vững lòng bào dặn cháu đinh ninh "Bố ở chiến khu,bố còn việc bố mày có viết thư chớ kể này kể nọ Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!" 1.tìm từ láy và từ ghép 2.tìm câu gián tiếp và câu trực tiếp 3 phương châm nào tuân thủ và không tuân thủ trong đoạn thơ


2

2


Thư T

30 tháng 11 2019 14:31

1 từ láy là vẫn vững, đinh ninh ,từ ghép là lều tranh. 2 Câu gián tiếp ko có ,câu trực tiếp là Bố ở chiến khu .......bình yên

Kim T

04 tháng 12 2019 05:55

Các từ láy : là vẫn vững, Đinh Ninh. Từ ghép : lầm lụi, đỡ đần Trực tiếp :ko có, Gián tiếp :"Bố.... bình yên "

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thế nào là hàm ý ? Em hiểu hàm ý câu nói của bác lái xe trong phần trích dẫn sau như thế nào? "Trong lúc mọi người xôn xao về phía sau lưng, bác lái xe quay sang hỏi bác họa sĩ nói vội vã : - Tôi sắp sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian. Thể nào bác cũng thích vẽ hắn "

6

Lihat jawaban (1)