Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo T

20 tháng 11 2022 00:41

câu hỏi

Năm con gà nặng hơn hai con vịt 11 kg ba con vịt nhẹ hơn bốn con gà làm 6 kg Hỏi mỗi con nặng bao nhiêu kg

Năm con gà nặng hơn hai con vịt 11 kg ba con vịt nhẹ hơn bốn con gà làm 6 kg Hỏi mỗi con nặng bao nhiêu kg

alt

15

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

21 tháng 11 2022 07:12

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bảo T,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: gà nặng 3kg, vịt nặng 2kg<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi x là số cân nặng của 1 con gà (kg)</p><p>Gọi y là số cân nặng của 1 con vịt (kg)&nbsp;</p><p>x,y &gt;0</p><p>Ta có:&nbsp;</p><p>5x - 2y = 11</p><p>4x - 3y = 6</p><p>&lt;=&gt; x = 3 và y &nbsp;= 2<br>Kết luận: đáp án chính xác là gà nặng 3kg, vịt nặng 2kg<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Bảo T, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: gà nặng 3kg, vịt nặng 2kg

Bài giải chi tiết:
Gọi x là số cân nặng của 1 con gà (kg)

Gọi y là số cân nặng của 1 con vịt (kg) 

x,y >0

Ta có: 

5x - 2y = 11

4x - 3y = 6

<=> x = 3 và y  = 2
Kết luận: đáp án chính xác là gà nặng 3kg, vịt nặng 2kg
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyen K

21 tháng 11 2022 14:25

<p>Gọi tạm X là số cân nặng của 1 con gà (kg)</p><p>Gọi tạm Y là số cân nặng của 1 con vịt (kg)&nbsp;</p><p>X,Y&gt;0</p><p>Ta có:&nbsp;</p><p>5X - 2Y = 11</p><p>4X- 3Y = 6</p><p>X= 3 và Y &nbsp;= 2</p>

Gọi tạm X là số cân nặng của 1 con gà (kg)

Gọi tạm Y là số cân nặng của 1 con vịt (kg) 

X,Y>0

Ta có: 

5X - 2Y = 11

4X- 3Y = 6

X= 3 và Y  = 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận