Square root
VBT
Calculator
magnet

Hanh N

16 tháng 6 2023 04:13

câu hỏi

Năm chị mai 9 tuổi và an 3 tuổi hỏi sau bai nhiêu năm nữa tổng số tuổi của 2 chị em là 32

Năm chị mai 9 tuổi và an 3 tuổi hỏi sau bai nhiêu năm nữa tổng số tuổi của 2 chị em là 32


7

2


An T

21 tháng 6 2023 01:04

<p>10 năm nữa tổng số tuổi của chị và em là 32</p>

10 năm nữa tổng số tuổi của chị và em là 32

Trương G

12 tháng 7 2023 04:04

<p><strong><u>Thêm 10 năm nữa&nbsp;</u></strong></p>

Thêm 10 năm nữa 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8111×9380

1

Lihat jawaban (1)

Mình chưa thấy đáp án đúng ạ

21

Được xác nhận