Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

10 tháng 10 2022 03:42

câu hỏi

Năm 2010 Thủ đô Hà Nội kỉ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Hà Nội có tên là Thăng Long được bắt đầu vào năm nào? Năm đó thuộc thế kủ thứ mấy?


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 03:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài ôn tập</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Hà Nội có tên là Thăng Long từ năm (2010–1000)=1010</p><p>Năm 1010 thuộc thế kỷ thứ 11 (Thế kỷ XI)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài ôn tập

Lời giải chi tiết như sau:

Hà Nội có tên là Thăng Long từ năm (2010–1000)=1010

Năm 1010 thuộc thế kỷ thứ 11 (Thế kỷ XI)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biểu diễn các số sau trên trục số a) −12,5

0

Được xác nhận