Square root
VBT
Calculator
magnet

Aria L

20 tháng 12 2022 13:19

câu hỏi

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra Châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ra-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm ?Giải dùm =))))

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra Châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ra-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm ?Giải dùm =))))

 

 


7

1


Thanh N

20 tháng 12 2022 13:31

<p>1961-1492=469</p><p>hai sự kiện trên cách nhau 469 năm</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

1961-1492=469

hai sự kiện trên cách nhau 469 năm

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xi măng thường được dùng để làm gì

22

Lihat jawaban (2)