Square root
VBT
Calculator
magnet

Cà K

10 tháng 4 2020 13:57

câu hỏi

nội lực và ngoại lực là gì?


0

3


Nguyễn N

13 tháng 4 2020 06:51

nội lực: những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất. ngoại lực: những lực sinh ra ở bên ngoài.

Phạm Đ

15 tháng 4 2020 02:04

Nội lực là những lực sinh ra bên trong Trái Đất. Ngoại lực là những lực sinh ra từ bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất.

Huỳnh P

15 tháng 4 2020 11:36

SGK 38

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mưa là gì

1

Lihat jawaban (1)