Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc N

20 tháng 12 2019 15:10

câu hỏi

nội dung và ý nghĩa của cuộc duy tân minh trị


0

1


Queen P

22 tháng 2 2020 10:33

Nội dung cải cách Minh Trị: Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hâu. - Về chính trị :      + Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do.      + Ban hành Hiến pháp 1889. - Về kinh tế:      + Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.      + Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.      + Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc. - Về quân sự:      + Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây.      + Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh.      + Chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược. - Về giáo dục:      + Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.      + Chú trọng nội dung khoa học- kỹ thuật trong chương trình giảng dạy…      + Cử những học sinh giỏi đi du học phương Tây ... Tính chất – ý nghĩa: - Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mạng tư sản. -Nhật thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược - Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Nhật.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

So sánh cải cách minh trị và rama V (hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa)

2

Lihat jawaban (1)