Square root
VBT
Calculator
magnet

Cảnh T

22 tháng 12 2019 08:28

câu hỏi

nội dung tác động của chính sách kinh tế mới ở Liên Xô (tháng 3/1031)


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 07:30

Chào em Về nội dung và tác động của Chính sách kinh tế mới (3/1921), em xem lại video "Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925)" (Giáo viên đã giảng rất chi tiết)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nguyên nhân dẫn đến thực dân Pháp xâm lược nước ta?

0

Lihat jawaban (2)