Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 12 2019 02:52

câu hỏi

nội dung phép lai phân tích


0

1


Lê H

13 tháng 12 2019 14:54

Menđen nghiên cứu bằng phương pháp "phân tích các thế hệ lai" có nội dung: - Cho lai các cặp bố mẹ khác nhau về 1 hay 1 số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền của từng cặp tính trạng đó ở thế hệ con cháu. - Thống kê, phân tích các số liệu. Từ đó rút ra qui luật di truyền các tính trạng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một gen có số lượng liên kết hidro là 3600, tổng số nucleotit của gen là 3000. Tìm số lượng A, T, G, X?

1

Lihat jawaban (1)