Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễnthảo N

17 tháng 6 2020 07:11

câu hỏi

Nội dung cơ bản của hiệp định giơ-ne-vơ


12

1


Vũ N

18 tháng 6 2020 14:06

Tự mở SGK đi nha, có hết ở đấy đó. Thôi được rồi, đây nè. 1. Sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam - Bắc. 2. Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, tiến vào miền Nam. 3. Đến tháng 7 năm 1956, nhân dân hai miền Nam - Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

Nguyễnthảo N

19 tháng 6 2020 11:13

Cảm ơn bạn nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sao không ai quan tâm tôi thế

26

Lihat jawaban (6)