Square root
VBT
Calculator
magnet

Khởi Q

20 tháng 1 2020 12:44

câu hỏi

Nội dung của bài mùa xuân nho nhỏ là gì???


0

1


Phạm T

22 tháng 1 2020 15:23

bài thơ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đắt nước, vs cuộc đời, thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đấy nước, góp một"mùa xuân nho nhỏ " của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết bài văn nghi luận về câu ca dao một cây làm chẳng lên non ba cây chụm lại làm thành hòn núi cao không quá 400 từ

2

Lihat jawaban (1)