Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

21 tháng 12 2019 05:57

câu hỏi

nước Văn Lang ra đời như thế nào ?


3

4


Ân V

22 tháng 12 2019 03:24

v cho

Pon P

23 tháng 12 2019 05:25

Vào khoảng các thế kỉ VIII - VII TCN, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay, đã dần dần hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế, sản xuất phát triển. - Trong các chiềng, chạ, một số người giàu lên, được bầu làm người đứng đầu để trông coi mọi việc; một số ít nghèo khổ, phải rơi vào cảnh nô tì. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng thêm. - Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn gặp nhiều khó khăn. => Vì vậy, cần phải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân các làng bản chống lại lụt lội, bảo vệ mùa màng (làm thủy lợi). - Cần có thủ lĩnh chỉ đạo các cuộc đấu tranh chống xung đột.

Thanh T

23 tháng 12 2019 10:28

vào thế kỉ VIII-VII TCN ở vùng đồng bằn ven các sông lớn Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã hình thành nên 1 bộ lạc lớn -sản xuất và phát triển.Sự mâu thuyển giữa người giàu vả người nghèo đã phát sinh -Việc trồng lúa nước thường xuyên phải đối phó với hạng hán lục lội.Cần cần phải có người chỉ huy để tổ chức thủy lợi bảo vệ mùa màng - sự xung đột giữa các làng bản tộc người cần phải sớm được chấm dức

Trần T

26 tháng 12 2019 02:35

Bộ lạc Văn Lang cư trú trên vùng đất ven sông Hồng, dân cư đông đúc, là bộ lạc giàu có và hùng mạnh nhất thời đó Khoảng thế kỉ VII TCN, ở vùng Gia Ninh (Phú Tho) thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang thống nhất các bộ lạc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc(Phú Thọ), đặt tên nước là Văn Lang

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao phải học

0

Lihat jawaban (2)