Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải L

25 tháng 12 2022 00:42

câu hỏi

Nước ta có bao nhiêu dân tộc

Nước ta có bao nhiêu dân tộc 

alt

10

2


Dâu J

25 tháng 12 2022 02:41

<p><strong>nước ta có 54 dân tộc.</strong></p>

nước ta có 54 dân tộc.

Bùi V

26 tháng 12 2022 14:40

54 dan toc

Sự N

25 tháng 12 2022 03:31

<p>54 dân tộc</p>

54 dân tộc

Châu M

25 tháng 12 2022 07:44

Nước ta có 54 dân tộc: số dân tộc chúng ta đang sống là dân tộc kinh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Mẹ hái được 27kg chè , chị hái được ít hơn mẹ 12kg chè nhưng lại hơn em 6kg chè. Hỏi trung bình mỗi người hái được bao nhiêu ki-lô-gam chè?

2

Lihat jawaban (1)