Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến P

14 tháng 4 2020 10:09

câu hỏi

nước Pháp xâm lược ta bao nhiêu năm nhỉ🕔🕣🕘🕕🕠🕤


18

10


Tỷ T

16 tháng 4 2020 08:54

chắc 80 năm

Ly L

19 tháng 4 2020 03:11

80 năm chống thực dân Pháp😁

Hà B

19 tháng 4 2020 03:49

80 năm

Ngô P

19 tháng 4 2020 08:57

80 năm

Trang N

20 tháng 4 2020 10:09

80 năm

Tran H

15 tháng 4 2020 01:39

tầm nghìn năm rồi

Nguyễn A

16 tháng 4 2020 01:49

98 năm

Tu N

17 tháng 4 2020 02:59

96 năm

Hoanglephuongthao H

08 tháng 12 2020 13:49

từ năm 1858-1945.80 năm

ThiệnPhước T

16 tháng 1 2021 09:47

1758-1954

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

những năm ở pháp Nguyễn Trường Tộ đã làm gì

13

Lihat jawaban (1)