Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ T

05 tháng 4 2020 02:21

câu hỏi

NƯỚC có phải là oxit không? Tại sao!


0

1


Thùy U

05 tháng 4 2020 08:14

không nha bạn! Oxit là hợp chất của kim loại hay phi kim với Oxi,nhưng H2 hay hidro lại không mang tính chất của hai loại trên vì vậy nước không là oxit. Nếu mình trả lời sai mong bạn thông cảm!😆😆😆 -DL-

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

a) Một hỗn hợp khí A gồm H2S và H2 tỉ lệ thể tích của 2 khí trong hỗn hợp là 2:3 . Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A so với He b) Cho hỗn hợp khí B gồm CO2 và SO2 có tỉ khối đối với không khí là 2. Tính % theo khối lượng và theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp c) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A so với hỗn hợp khí B

14

Lihat jawaban (2)

nguyên tử X có số hạt không mang điện tích trong hạt nhân là 12 hạt và chiếm 35,294% trong tổng số hạt dưới nguyên tử của X Nguyên tử X này có p=e=

3

Được xác nhận