Square root
VBT
Calculator
magnet

Nghi R

15 tháng 11 2019 13:29

câu hỏi

nước có mấy thể hãy kể tên


13

24


Loan B

17 tháng 11 2019 09:34

nước có 3 thể 1. thể lỏng 2 . thể khí 3. thể rắn

Phuong N

20 tháng 11 2019 14:04

Nước có 3 thể: 1. lỏng 2. răn 3. khí

JACK J

02 tháng 4 2020 09:06

3 thể : - Thể lỏng - Thể khí - Thể rắn! - 😊😊 - 😉😉 - 😄😄

Lê T

13 tháng 10 2020 11:23

tốt

Đông T

04 tháng 12 2019 13:46

Có 3 thể: -Thể lỏng -Thể hơi (khí) -Thể rắn

Ngọc Q

03 tháng 1 2020 07:42

ăn uống thế nào khi bị bệnh

Bích N

05 tháng 1 2020 09:05

nước có ba thể lỏng, khí , đông đặc

Phạm M

06 tháng 1 2020 10:57

Nước có 3 thể: 1:Thể rắn 2:Thể lỏng 3:Thể khí

Lê V

13 tháng 1 2020 03:45

nước có 3 thể 1. Thể rắn 2. Thể khí 3 Thể lỏng

Tống Đ

25 tháng 1 2020 02:46

thể khí, thể rắn, thể lỏng

Trần T

30 tháng 1 2020 14:39

Thể rắn Thể lỏng Thể khí

Bảo T

19 tháng 2 2020 08:51

nước có 3 thể : 1.thể lỏng 2.thể rắn 3.thể khí

Bun B

19 tháng 2 2020 09:04

Nước có 3 thể:Thể khí,thể rắn,thể lỏng

Phạm V

22 tháng 2 2020 14:40

nước có 3 thể: lỏng rắn khí

Nguyễn T

12 tháng 3 2020 03:48

nước có 3 thể thể rắn thể lỏng thể khí

Khanh K

25 tháng 3 2020 07:36

3 thể :rắn,lỏng,khí

Phạm N

02 tháng 4 2020 02:35

3 thể thể lỏng thể khí thể rắn

Du T

11 tháng 4 2020 02:34

3

KIRIGARA K

11 tháng 4 2020 05:45

djdndnđn

Bảo U

24 tháng 10 2020 08:23

KHÔNG BIẾT

Trần B

13 tháng 11 2020 14:27

3

Nguyễn T

17 tháng 11 2020 10:55

4 thể nha thể lỏng, rắn , hơi và khí 😁😁😁

Ngô N

02 tháng 12 2020 13:41

3 thể là thể lỏng, rắn, khí

Bùi K

16 tháng 12 2020 11:30

3

Phạm H

25 tháng 12 2020 01:13

3 đó là thể lỏng, rắn, khí

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thực vật ăn gì

10

Lihat jawaban (11)