Square root
VBT
Calculator
magnet

Y N

13 tháng 11 2019 11:09

câu hỏi

nước bay hơi gặp lạnh ngưng tụ thành gì?


27

41


Nghi R

14 tháng 11 2019 15:06

ngưng tụ thành mây

Trần T

30 tháng 1 2020 14:37

Thành mây

Trần T

30 tháng 1 2020 14:37

Thành mây

Nguye...n

15 tháng 11 2019 02:05

thành đá

Phan H

19 tháng 11 2019 11:25

trường hợp 1 :gặp vật cản sẽ bám lên đó ,nếu tập hợp lại đến một lượng nhất định sẽ hóa thàn nước trực tiếp trường hợp 2 :hơi nước bay thẳng lên trời sẽ hoá thành mây

Trịnh T

26 tháng 11 2019 05:43

thành các đám mây

JACK J

02 tháng 4 2020 09:03

Mây!😊😉

Huyền T

09 tháng 4 2020 01:59

tu thanh mây

Huỳnh Q

27 tháng 11 2019 13:42

mây

Đông T

04 tháng 12 2019 13:44

Những hạt nước nhỏ li ti

Nguyễn Đ

31 tháng 12 2019 12:21

'Nước bay hơi gặp lạnh ngưng tụ thành mây'

Tống Đ

01 tháng 1 2020 04:07

ngung tu thanh may

Nguyễn M

02 tháng 2 2020 08:42

Thành mây

Bảo T

19 tháng 2 2020 08:48

ngưng tụ thành mây

Mem M

19 tháng 2 2020 13:32

đá

Phạm V

22 tháng 2 2020 14:38

mây

Thanh N

19 tháng 3 2020 15:46

thành mây

Phạm T

20 tháng 3 2020 07:13

Mây

Phạm N

02 tháng 4 2020 02:34

mây

Bùi T

06 tháng 4 2020 03:12

thành mưa

Nguyen D

07 tháng 4 2020 02:56

Ma

Phạm H

08 tháng 4 2020 14:45

Thành mây ,nếu ngưng tụ quá nhiều thì mưa , và rơi những giọt nước mưa li ti vậy thôi

Ônghoànglươnlẹo Ô

09 tháng 4 2020 12:38

1 là mây 2 là sương mù

Alice A

09 tháng 4 2020 12:40

Mây

Mai T

11 tháng 4 2020 02:15

thành mây

Nguyễn T

13 tháng 6 2020 14:26

☁️ Mây

Bân V

14 tháng 6 2020 13:34

may

BJYXSZD B

03 tháng 7 2020 12:44

1 mây 2 sương mù OK

Nguyen D

21 tháng 10 2020 13:50

đáp án là: mây

Bảo U

24 tháng 10 2020 08:19

Mây và sương mù

Đặng T

25 tháng 10 2020 13:15

mây

Trần B

13 tháng 11 2020 14:21

mây

Nhữ T

15 tháng 11 2020 13:36

May

Bùi K

16 tháng 12 2020 11:30

mây

TúAnhTD T

18 tháng 12 2020 04:10

mây đó

Nguyễn T

20 tháng 12 2020 13:25

Mây và sau đó là mưa

Cute C

21 tháng 12 2020 14:08

mây

Phạm H

23 tháng 12 2020 06:10

Mây

Nguyễn T

23 tháng 12 2020 15:23

mây

Đào T

26 tháng 12 2020 13:08

thành mây

Cute C

28 tháng 12 2020 14:31

thành mây

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai là người xây nhà

1

Lihat jawaban (1)