Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

26 tháng 2 2020 09:12

câu hỏi

nước bị đẩy từ rễ lên thân là nhờ yếu tố nào


3

1


Trần T

15 tháng 3 2020 00:30

Do + lực đẩy ( áp suất thẩm thấu của rễ ) + lực hút ( quá trình thoát hơi nước ở lá ) + Lực liên kết ( giữa các phân tử nước với nhau và liên kết với thành mạch gỗ )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thầy cô giáo giải bài tập này giúp em với ạ. em cảm ơn thầy cô giáo ạ. Bài 3: Cho chuột F1 tạp giao với các chuột khác trong ba phép lai sau: - Phép lai 1 được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% chuột có màu lông trắng: 12,5% chuột có màu lông nâu: 12,5% chuột có màu lông xám. - Phép lai 2 được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 50% chuột có màu lông trắng: 37,5% chuột có màu lông nâu: 12,5% chuột có màu lông xám. - Phép lai 3 được thế hệ lai phân li theo tỉ lệ 75% chuột có màu lông trắng: 18,75% chuột có màu lông nâu: 6,25% chuột có màu lông xám. Cho biết gen quy định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai các trường hợp nêu trên?

14

Lihat jawaban (1)