Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

07 tháng 11 2019 13:38

câu hỏi

nửa chu vi của một khu vườn hinh chữ nhật là 0,55km chiều rộng bằng5/6 chiều dài . Hỏi diện khu vườn đó là bao nhiêu m2 , bao nhiêu ha ?


0

1


Ngọc N

09 tháng 11 2019 07:47

đôi : 0,55km=550m chieu dai la 550:(5 + 6 ) nhan 5=250(m) chieu rong la 550-250=300 (m) chu vi la ( 250 + 300 ) nhan 2=1100 (m) dien tich la 250 nhan 300= 75000 (m2) đôi : 75000 m2=7,5000ha dap so : 75000m2 : 7,5000ha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính chu vi hình tròn có đường kính d a d = 0,6 cm

0

Lihat jawaban (1)