Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng L

07 tháng 11 2022 11:30

câu hỏi

Nửa chu vi của một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng ⅚ chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông,bao nhiêu héc-ta?

Nửa chu vi của một khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng ⅚ chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông,bao nhiêu héc-ta?

 

alt

10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 02:33

Được xác nhận

Chào em, Đổi: 0,55km = 550 m. Coi chiều rộng hình chữ nhật đó là 5 phần bằng nhau thì chiều dài bằng 6 phần như vậy. Tổng số phần bằng nhau là: 5 + 6 = 11 (phần) Chiều dài hình chữ nhật đó là: 550 : 11 x 6 = 300 (m) Chiều rộng hình chữ nhật đó là: 550 - 300 = 250 (m) Diện tích khu vườn đó là: 300 x 250 = 75 000 (m2) Đáp số: 75 000 m2 =7,5 héc ta Giải thích: Đây là dạng Bài toán tổng - tỉ Chiều rộng bằng 5/6 chiều dài, coi chiều dài bằng 6 phần bằng nhau, thì chiều rộng bằng 5 phần. Tổng chiều dài và chiều rộng bằng 5+6=11 phần bằng nhau.

Tường V

14 tháng 11 2022 13:09

chào em đổi 0,55 km= 550 m coi chiều rộng hình chữ nhật đó là 5 phần bằng nhau thì chiều dài bằng 6 phần như vậy tổng số phần bằng nhau 5+6=11( phần ) chiều dài hình chữ nhật đó là 550:11×6= 300( m ) chiều rộng hình chữ nhật đó là 550-300=250 ( m) diện tích khu vườn đó là 300×250=75000 ( m 2) đáp số:75000 m2. =7,5 héc ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ex III: Write the missing words 1. We.....................pupils 2. She ...................nine years old 3. It .......................a car 4. They ................dogs 5. He..................at home now 6. You .................funny 7. I .....................eleven years old 8. Hurry up! We.................late 9. It ..................hot today 10. My father ..............a doctor 11. The children ...................at school 12. He ............fine 13. I ............hungry 14. My mother ............in the bedroom 15. It .............five o'clock 16. She ...........prettty 17. Messi ................... a football player 18. The flowers ..............pink

6

Lihat jawaban (2)