Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị B

03 tháng 10 2020 01:40

câu hỏi

N ={............}


9

2


๛Šїεŋou_ Ğ

07 tháng 10 2020 10:12

N={0;1;....)

Phan N

07 tháng 10 2020 12:18

0;1;2;3;4........;

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm a b thuộc z biết ab- 3a- b= 2

15

Lihat jawaban (1)