Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 17:27

câu hỏi

My sister will graduate in July ... she submits her thesis on time. otherwise unless so provided

My sister will graduate in July ... she submits her thesis on time.

otherwise

unless

so

provided


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 17:36

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Chọn provided (miễn là, với điều kiện là, nếu)</p><p>Dịch: Chị tôi sẽ tốt nghiệp vào tháng 7 nếu chị ấy nộp luận văn đúng hạn.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11

Bài giải chi tiết :

Chọn provided (miễn là, với điều kiện là, nếu)

Dịch: Chị tôi sẽ tốt nghiệp vào tháng 7 nếu chị ấy nộp luận văn đúng hạn.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

It is too dark so I can't continue reading I can't go viết thành câu gì ạ

7

Được xác nhận