Square root
VBT
Calculator
magnet

Vy P

15 tháng 8 2022 07:50

câu hỏi

my sister ________( phay ) with hor cat


10

3

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 10:13

Được xác nhận

Xin chào em Vy P, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: my sister plays ( play ) with her cat Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

Mkt I

15 tháng 8 2022 08:48

plays

Nguyễn T

20 tháng 8 2022 06:56

plays

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc: 1. There ( be ) a bag and some books on the table. 2. I ( not play ) football now. I'm tired. 3. He often ( ride ) his bicycle to school. 4. You must ( arrive ) on time. 5. The school year in Viet Nam ( start ) on September 5th.

43

Được xác nhận