Square root
VBT
Calculator
magnet

Da N

18 tháng 4 2021 15:57

câu hỏi

my sister is a hard working student. she always does her homework before going to school. (who)


18

2


TuanVo T

19 tháng 4 2021 10:30

Chào em! Câu trả lời phù hợp cho câu này là: My sister who always does her homework before going to school, is a hard working student. Chúc em luôn vui và học tốt!

X. Quynh

26 tháng 4 2021 02:57

Hi bạn! Kiến Guru sẽ trả lời câu hỏi trên giúp bạn nhé. My sister is a hard-working student who always does her homework before going to school. (Em gái tôi là một học sinh chăm chỉ, luôn làm bài tập về nhà trước khi đến trường.)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mọi người giúp mình với ạ :3 mình cần gấp ❤ Đổi các câu sau sang thể bị động 1.Henry studies English everyday ............................................ 2.My friend wrote that lettel fer me ........................................... 3.Do they love you much ? .................................

3

Lihat jawaban (3)