Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ M

22 tháng 2 2020 12:23

câu hỏi

my mother (go).....supermaket lats night


0

5


Trần G

23 tháng 2 2020 02:49

My mother went supermarket last night.

Trần G

23 tháng 2 2020 02:48

Last viết sai chính tả

Anh T

24 tháng 2 2020 12:39

My Mother went supermarket last night.

Đoan Đ

25 tháng 2 2020 11:24

my mother went supermaket last night

Toản T

26 tháng 2 2020 13:44

go chuyển thành went nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

What do you like?

0

Lihat jawaban (1)